teelen1 manden longna kuda

          :ߒߞߏ ߟߊߕߍ߬ߕߍ ߖߡߊ߬ߣߊ ߟߎ߬ ߞߣߐ߫ ߥߎߟߊߟߞߊߙߊ߲߫ ߓߟߏ ߡߊ            

 ߒߞߏ ߞߊߙߊ߲ߓߊߟߌ ߓߟߏ߫ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߫ ߡߊ߬ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ߸ ߒߞߏ ߖߍ߬ߘߍ ߓߊ߲ ߞߐ ߞߍ߫ ߟߴߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲ߡߐ߯ ߘߌ߫ ߕߟߋ߬ߓߊ߮ ߟߊ߫

E-mail: nko@kanjamadi.com 

Tel & Fax: (+202) 2 49 46 650 

ߦߊ߲߬ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߬

ߌ ߖߍ߬ߘߍ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ߝߛߊߦߌ߫

:ߊߟߎ߫ ߛߓߍ ߗߋ߫߫ ߊ߲ ߡߊ߬߬ ߛߊ߲ߓߊ߬ߕߐ߮ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫߫ ߸ ߞߵߌ ߕߊ߫ ߦߋߢߊ ߦߌ߬ߘߊ߫

ߜ.ߝ. ߣߌ߫ ߔߙߊߕߖߌߦߡߊ (+߂߀߂) ߂ ߄߉ ߄߆ ߆߅߀
 

E-mail: nko@kanjamadi.com  Tel : ( +2) 0123349264 :ߛߓߍ ߗߋ߫ ߊ߲ ߡߊ߬ ߛߊ߲ߓߊ߬ߕߐ߮ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫ ߸ ߞߵߌ ߕߊ߫ ߦߋߢߊ ߝߐ߫