teelen1 manden longna kuda

ߛߟߊߕߌ߯ ߟߊ߰ߖߌ߬ ߖߌ߯ߓߊ ߞߓߊ߬

ߝߏߘߋ߫ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߟߊ߫ ߣߌ߫ ߥߟߌ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߒ.ߢ.ߦ.ߘ. ߞߊ߲ߕߌ߯ ߝߟߐ ߣߌ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߟߊ߬ߟߌ߬ߟߌ߬ߟߊ

ߌ ߓߍ߫ ߤߊߞߍ߬ߕߏ߬، ߊ߬ ߟߝߊ ߦߋ߫ ߛߋ߲߬ߠߊ߫ ߝߟߐ߫

 

 

 

 

ߛߏ߫

E-mail: nko@kanjamadi.com  Tel : ( +2) 0123349264

ߛߓߍ ߗߋ߫ ߊ߲ ߡߊ߬ ߛߊ߲߬ߓߊ߬ߕߐ߮ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫ ߞߵߌ ߕߊ߫ ߦߋߕߊ ߝߐ߫: