teelen1 manden longna kuda

ߛߟߊߕߌ߯ ߓߎߙߡߊ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫

ߝߏߘߋ߫ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߝߟߐ

ߌ ߓߍ߫ ߤߊߞߍ߬ߕߏ߬، ߊ߬ ߟߝߊ ߦߋ߫ ߛߋ߲߬ߠߊ߫ ߝߟߐ߫

 

ߛߏ߫

E-mail: nko@kanjamadi.com  Tel : ( +2) 0123349264

ߛߓߍ ߗߋ߫ ߊ߲ ߡߊ߬ ߛߊ߲߬ߓߊ߬ߕߐ߮ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫ ߞߵߌ ߕߊ߫ ߦߋߕߊ ߝߐ߫: