teelen1 manden longna kuda

ߛߟߊߕߌ߯ ߝߏߘߋ߫ ߓߊ߲ߞߊߟߌ ߘߙߊ߬ߡߍ

ߒߞߏ ߕߐ߲߫ ߒ.ߛ.ߘ.ߕ. ߞߊ߲ߕߌ߮ ߕߎ߲ߞߊ߲ ߠߊ߫ ߓߊ߲ߞߐߞ

ߌ ߓߍ߫ ߤߊߞߍ߬ߕߏ߬، ߊ߬ ߟߝߊ ߦߋ߫ ߛߋ߲߬ߠߊ߫ ߝߟߐ߫

 

 

 

 

ߛߏ߫

E-mail: nko@kanjamadi.com  Tel : ( +2) 0123349264

ߛߓߍ ߗߋ߫ ߊ߲ ߡߊ߬ ߛߊ߲߬ߓߊ߬ߕߐ߮ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫ ߞߵߌ ߕߊ߫ ߦߋߕߊ ߝߐ߫: