teelen1

ߛߟߊߕߌ߯ ߖߊ߰ߞߊ߬ ߟߊߦߌ߫ ߞߓߊ߬   

ߒߞߏ ߡߙߌߟߓߊ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲ߘߋ߲ ߓߍ߯ ߖߌ߱

ߌ ߓߍ߫ ߤߊߞߍ߬ߕߏ߬، ߊ߬ ߟߝߊ ߦߋ߫ ߛߋ߲߬ߠߊ߫ ߝߟߐ߫

 

 

 

 

ߛߏ߫

E-mail: nko@kanjamadi.com  Tel : ( +2) 0123349264

ߛߓߍ ߗߋ߫ ߊ߲ ߡߊ߬ ߛߊ߲߬ߓߊ߬ߕߐ߮ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫ ߞߵߌ ߕߊ߫ ߦߋߕߊ ߝߐ߫: