teelen1

ߛߟߊߕߌ߯ ߞߊ߲ߞߎ߬ ߓߊߓߊ ߖߊ߰ߣߍ߫

ߒߞߏ ߞߟߊ߬ߘߏ߲ߛߏ ߣߴߊ߬ ߡߙߌߟߓߊ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߐߜߍ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߞߍߓߊ߮

ߌ ߓߍ߫ ߤߊߞߍ߬ߕߏ߬، ߓߊߏ߬ ߊ߬ ߟߝߊ ߦߋ߫ ߛߋ߲߬ߠߊ߫ ߝߟߐ߫

 

 

 

 

 

ߛߏ

E-mail: nko@kanjamadi.com  Tel : ( +2) 0123349264

ߛߓߍ ߗߋ߫ ߊ߲ ߡߊ߬ ߛߊ߲߬ߓߊ߬ߕߐ߮ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫ ߞߵߌ ߕߊ߫ ߦߋߕߊ ߝߐ߫: