ߒߞߏ

 

 ߒߞߏ ߦߌ߬ߘߊ߬ߟߌ

| ߣߋߎ ߺ ߦߐߙߞ

| ߒߞߏ ߘߎ߲ߓߎ

| ߡߍ߲ߕߊߦߋߕߊ

 

 ߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊߘߌ   ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫

 

Manden-ka

Kaaba-gbara

 

 

 

ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߊߞߎߣߎ߲߫ ߢߊ߫ ߞߎߘߊ

 

߬ߎߟ ߏߞ ߬ߊߕߣ ߌߘ߲߬ߌߙ߬ߌߡ ߏߓߒ

߬ߎߟ ߊߙߌߞ߲ߌߘ ߬ߎߞ߬ߐߟ ߲ߊߙ߬ߊߞ

ߐߙߦߍߞ ߬ߎߟ ߊߣߊߡߖ ߏߞߒ

ߍߣߞ  ߲߬ߋߘ߲߬ߊߡ

߫ߏߊߛߌߓ ߫ߍߣߌߖ

߫ߌߟߊߞ߬ߍߣߛ

߫ߊߦߌߙߓߊߟ

߲߫ߏߟ߬ߊߙߛ

߫ߊߣߌߞߎߙߓ

߫ߌߓ߲ߊߜ

߫ߌߙߊߥߏߘߞ

߫ߌߟߊߡ

߫ߍߣ߬ߌߖ

N'Ko New-York

Mandenkalou
߃ ߂

߁

߆ ߅ ߄
Alu N' namen
Alifaatha
kurana-nko1
N"ko Kurana
Manden-ka
Kaaba-gbara
ߛߎ߬ߞߎ ߂

ߞߊ߲ߕߍ߲߫

 

 

ߛߟߊߕߌ߯:

ߌߓߑߙߊߤߌߡ

ߕߙߊߥߟߋ߫

ߒߞߏ ߛߍ߬ߘߏ߲߬ߠߊ

ߊߡߙߌߞߌ߫ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߠߊ߫

ߣߌߎߦߐߙߞ

 

     

ߕߡߌߣߊ߲ߘߌ ߓߊ߬ߟߌ߬ ߞߏ߫ ߕߍ߫߸

ߓߊߏ߬ ߊ߬ ߟߏ߲ ߺߏ ߺ ߟߏ߲߫ ߘߏߣߍ߲ߞߍ ߟߋ߬ ߞߎ߬ߙߎ ߟߊߦߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ߟߊ߫ ߥߍ߬ߣߍ ߟߊ߫߸ ߞߊߕߙߍ߬ߕߍ߫ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ ߛߌߟߊ߫ ߛߎߘߎ߲ ߕߊ߬ ߏ߬ ߓߊ߯ߙߊ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏ ߘߌ߫ ߘߎߢߊ߫ ߟߊߝߏ߬ ߌߞߘߐ߫߸ ߓߊ߰ߘߌ߬ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߙߋ߲߬ߞߍ ߣߌ߫ ߒ ߛߊ߬ߣߊ߲߬ߞߎ߲߫.

Chers Mandenkalou

La civilisation d'un peuple se mesure sur combien il aime et
respecte sa langue.

Elle s’exprime et se développe dans sa
langue.

La nôtre est le N’Ko,

qui est désormais entré dans l’Histoire de
l’Humanité comme une langue scientifique (Reconnue par l’UNESCO et l’UNICOD).
Pour la toute première fois dans l'histoire à New York City, les Mandenkas vont se retrouver pour apprendre à lire et écrire le
N'KO.

http://www.maktabah.org/files/Quran/NOBLE-QURAN-NKO.pdf

Date & Lieu : Samedi le 20 février 2010 @ (Sherman Ave & 167st)
Heure : 17h00 à l’annexe de la Mosquée (Sherman Ave., Bronx)
Pour toute information prière de contacter :

Ibrahima Traoré : +1 917  207  35 49
Sory Sackho :       +1 646  228  99 07
Bangaly Cissé :    +1 347  600  0918
Fodé Kéita :         +1 347  393  7223


Home | Learn N'Ko | Art & Culture | N'Ko Books | News | Links

Send emails to nko@kanjamadi.com ߛߓߍ ߗߋ߫ ߊ߲ ߡߊ߬ ߛߊ߲߬ߓߊ߬ߕߐ߮ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫ ߞߵߌ ߕߊ߫ ߦߋߕߊ ߝߐ߫   Tel: (+2) 0123349264