ߒߞߏ

 

 ߒߞߏ ߦߌ߬ߘߊ߬ߟߌ

| ߣߋߎ ߺ ߦߐߙߞ

| ߒߞߏ ߘߎ߲ߓߎ

| ߡߍ߲ߕߊߦߋߕߊ

 

 ߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊߘߌ   ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫

 

Manden-ka

Kaaba-gbara

 

 

 

ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߊߞߎߣߎ߲߫ ߢߊ߫ ߞߎߘߊ

 

߬ߎߟ ߏߞ ߬ߊߕߣ ߌߘ߲߬ߌߙ߬ߌߡ ߏߓߒ

߬ߎߟ ߊߙߌߞ߲ߌߘ ߬ߎߞ߬ߐߟ ߲ߊߙ߬ߊߞ

ߐߙߦߍߞ ߬ߎߟ ߊߣߊߡߖ ߏߞߒ

ߍߣߞ  ߲߬ߋߘ߲߬ߊߡ

߫ߏߊߛߌߓ ߫ߍߣߌߖ

߫ߌߟߊߞ߬ߍߣߛ

߫ߊߦߌߙߓߊߟ

߲߫ߏߟ߬ߊߙߛ

߫ߊߣߌߞߎߙߓ

߫ߌߓ߲ߊߜ

߫ߌߙߊߥߏߘߞ

߫ߌߟߊߡ

߫ߍߣ߬ߌߖ

N'Ko New-York

 
Mandenkalou

߃ ߂

߁

߆ ߅ ߄
Alu N' namen
Alifaatha
kurana-nko1
N"ko Kurana

Manden-ka

Kaaba-gbara

ߛߎ߬ߞߎ ߂

ߞߊ߲ߕߍ߲߫

 

 
 
 
 
 
 

ߕߡߌߣߊ߲ߘߌ ߓߊ߬ߟߌ߬ ߞߏ߫ ߕߍ߫߸

ߓߊߏ߬ ߊ߬ ߟߏ߲ ߺߏ ߺ ߟߏ߲߫ ߘߏߣߍ߲ߞߍ ߟߋ߬ ߞߎ߬ߙߎ ߟߊߦߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ߟߊ߫ ߥߍ߬ߣߍ ߟߊ߫߸ ߞߊߕߙߍ߬ߕߍ߫ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ ߛߌߟߊ߫ ߛߎߘߎ߲ ߕߊ߬ ߏ߬ ߓߊ߯ߙߊ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏ ߘߌ߫ ߘߎߢߊ߫ ߟߊߝߏ߬ ߌߞߘߐ߫߸ ߓߊ߰ߘߌ߬ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߙߋ߲߬ߞߍ ߣߌ߫ ߒ ߛߊ߬ߣߊ߲߬ߞߎ߲߫.

ߒߞߏ ߞߊߙߊ߲ߓߏ߲

ߣߋߎߦߐߙߞ ߘߎ߱ ߞߣߐ߫ ߊߡߙߌߞߌ߬

ߒߞߏ ߞߊߙߊ߲ ߘߐ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߒ߬ ߕߋ߬ߟߋ ߛߋߒߞߏߟߦߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߥߊ߫ ߟߊ߫ ߢߐ߲߮ ߝߍ߬߸ ߏ߬ ߡߊ߬ߗߍ߲߬ߠߌ߲ ߠߋ߫ ߣߌ߲߬

 

 


Home | Learn N'Ko | Art & Culture | N'Ko Books | News | Links

Send emails to nko@kanjamadi.com ߛߓߍ ߗߋ߫ ߊ߲ ߡߊ߬ ߛߊ߲߬ߓߊ߬ߕߐ߮ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫ ߞߵߌ ߕߊ߫ ߦߋߕߊ ߝߐ߫   Tel: (+2) 0123349264