teelen1

Lera lu Sonko

:ߡߟߋߞߎߦߊ ߟߍߙߊ ߟߎ߫ ߥߊ߬ߟߊ

ߟߍߙߊ ߟߎ߫ ߛߐ߲߬ߞߐ

ߛߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߢߊ ߛߌߙߌ߲ ߟߡߍ߲ ߕߐ߯ ߞߏ߫ ߖߌ߬ߓߙߌߓߊ߫ ߝߊ߬ߛߊ، ߞߐߜߍ߫ ߂߃، ߛߌ߬ߕߊߙߌ߫ ߀߃ ߊ߬  ߓߍ߯ ߞߣߐ߫

ߟߍߙߊ߫ ߡߐ߬ߟߐ߲߬ߡߊ߬ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߣߌ߲߬ ߘߌ߫ ( ߖߡߊ߬ ߘߐ߬ ߓߋߟߋ߲ߠߊ ߞߊ߬ߣߌ߲߫ )، ߞߐߜߍ߫ ߀߂، ߊ߬ ߞߋߟߋ߲ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߛߌ߬ߕߊߙߌ߫ ߂߃

ߞߊ߲ߕߍ߫ ߛߎ߬ߟߋ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߟߊ߫ ߛߓߍߦߊߟߌ ߟߋ߬ ، ߟߍߙߘߊ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߖߍ߲߬ߛߍ߲߬ߠߌ߲ ߠߋ߬   ، ߓߊ߬ߓߊ߫ -ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫- ߖߊ߰ߣߍ߬ ߟߊ߫ ߓߊߦߟߍߡߊ߲ ߠߋ߬

ߞߊ߲ߕߍ߫ ߛߎ߬ߟߋ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߟߊ߫ ߛߓߍߦߊߟߌ ߟߋ߬ ، ߟߍߙߘߊ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߖߍ߲߬ߛߍ߲߬ߠߌ߲ ߠߋ߬   ، ߓߊ߬ߓߊ߫ -ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫- ߖߊ߰ߣߍ߬ ߟߊ߫ ߓߊߦߟߍߡߊ߲ ߠߋ߬

:ߢߌ߬ߡߊ ߛߊ߬ߙߊ ߟߋ߬ ߝߌ߬ߛߴߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߘߌ߫

ߟߍߙߊ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߖߏ߮ ߟߋ߬ ߞߊ߲߬ ߸ ߞߵߊ߬ ߘߐߓߍ߲߬ ߛߌߙߌ߲ ߕߊ߫ ߝߐߟߌ߫ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߢߊ߬، ߊ߰ ߤߊ߲ߞߟߌ߫ ߘߌ߫ ߟߊ߫ ߡߐ߰ ߡߊ߬ ߞߏߛߓߍ߫، ߞߐߜߍ߫ ߀߂ ߠߋ߬، ߛߌ߬ߕߊߙߌ߫ ߀߃ ߊ߬ ߓߍ߯ ߞߣߐ߫

ߘߌ߯ߣߊ߫ ߢߍߡߐ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߘߍ߬ ߣߌ߬ ߟߊ߬ߘߊ߲ ߘߌ߯ߣߊ ߘߐ߫ ߕߐ߱ ߟߎ߬ ߡߘߊߥߎ߲߫ ߞߊߡߊ߬ ߸ ߣߴߊ߬ ߕߐ߲߯ ߞߏ߫: ( ߛߟߎߞߎ ߟߊ߫ ߬ߟߌ߬ߡߊ߰ߡߌ߲߬ߧߊ )، ߟߍ߯ߙߊ߫ ߡߐ߬ߟߐ߲߬ߡߊ߬ߓߊ߫ ߟߋ߬، ߞߐߜߍ߫ ߈߂، ߛߌ߬ߕߊߙߌ߫ ߅߂ ߊ߬ ߓߍ߯ ߞߣߐ߫

 ߞߊ߲ߕߍ߫ ߛߎ߬ߟߋ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߟߊ߫ ߛߓߍߦߊߟߌ ߟߋ߬ ، ߟߍߙߘߊ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߖߍ߲߬ߛߍ߲߬ߠߌ߲ ߠߋ߬   ، ߓߊ߬ߓߊ߫ -ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫- ߖߊ߰ߣߍ߬ ߟߊ߫ ߓߊߦߟߍߡߊ߲ ߠߋ߬

ߎߡߊߙߎ߫ ߓߊߙߌ߫ ߟߊ߫ ߛߓߍߦߊߟߌ ߟߋ߬، ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߖߊ߰ߓߌ߬ ߟߊ߫ ߞߟߊ߬ߘߊ ߟߋ߬، ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߟߊ߬ ߕߙߊߥߋ߯ߟߋ߫ ߟߊ߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ߓߍ߬ߦߊ߬ߟߌ ߟߋ߬، ߛߣߊ߬ߝߌ߫ ߝߌ߬ߡߊ߲ ߖߊ߰ߣߍ߬ ߟߊ߫ ߘߏ߲߬ߖߟߎ߬ߡߊ߬ߟߌ ߟߋ߬

:ߢߌ߬ߡߊ ߛߊ߬ߙߊ ߟߋ߬ ߝߌ߬ߛߴߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߘߌ߫

ߟߍߙߊ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߖߏ߮ ߟߋ߬ ߞߊ߲߬ ߸ ߞߵߊ߬ ߘߐߓߍ߲߬ ߛߌߙߌ߲ ߕߊ߫ ߝߐߟߌ߫ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߢߊ߬، ߊ߰ ߤߊ߲ߞߟߌ߫ ߘߌ߫ ߟߊ߫ ߡߐ߰ ߡߊ߬ ߞߏߛߓߍ߫، ߞߐߜߍ߫ ߀߂ ߠߋ߬، ߛߌ߬ߕߊߙߌ߫ ߀߃ ߊ߬ ߓߍ߯ ߞߣߐ߫

 

ߘߌ߯ߣߊ߫ ߢߍߡߐ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߘߍ߬ ߣߌ߬ ߟߊ߬ߘߊ߲ ߘߌ߯ߣߊ ߘߐ߫ ߕߐ߱ ߟߎ߬ ߡߘߊߥߎ߲߫ ߞߊߡߊ߬ ߸ ߣߴߊ߬ ߕߐ߲߯ ߞߏ߫: ( ߛߟߎߞߎ ߟߊ߫ ߬ߟߌ߬ߡߊ߰ߡߌ߲߬ߧߊ )، ߟߍ߯ߙߊ߫ ߡߐ߬ߟߐ߲߬ߡߊ߬ߓߊ߫ ߟߋ߬، ߞߐߜߍ߫ ߈߂، ߛߌ߬ߕߊߙߌ߫ ߅߂ ߊ߬ ߓߍ߯ ߞߣߐ߫

 ߞߊ߲ߕߍ߫ ߛߎ߬ߟߋ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߟߊ߫ ߛߓߍߦߊߟߌ ߟߋ߬ ، ߟߍߙߘߊ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߖߍ߲߬ߛߍ߲߬ߠߌ߲ ߠߋ߬   ، ߓߊ߬ߓߊ߫ -ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫- ߖߊ߰ߣߍ߬ ߟߊ߫ ߓߊߦߟߍߡߊ߲ ߠߋ߬

ߎߡߊߙߎ߫ ߓߊߙߌ߫ ߟߊ߫ ߛߓߍߦߊߟߌ ߟߋ߬، ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߖߊ߰ߓߌ߬ ߟߊ߫ ߞߟߊ߬ߘߊ ߟߋ߬، ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߟߊ߬ ߕߙߊߥߋ߯ߟߋ߫ ߟߊ߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ߓߍ߬ߦߊ߬ߟߌ ߟߋ߬، ߛߣߊ߬ߝߌ߫ ߝߌ߬ߡߊ߲ ߖߊ߰ߣߍ߬ ߟߊ߫ ߘߏ߲߬ߖߟߎ߬ߡߊ߬ߟߌ ߟߋ߬

E-mail: nko@kanjamadi.com  Tel : ( +2) 0123349264

ߛߓߍ ߗߋ߫ ߊ߲ ߡߊ߬ ߛߊ߲߬ߓߊ߬ߕߐ߮ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫ ߞߵߌ ߕߊ߫ ߦߋߕߊ ߝߐ߫: